Kinderen doen ertoe in Wassenaar

We moeten zuinig  zijn op onze jeugdige inwoners. Niet alleen hebben we daar goed onderwijs voor nodig maar ook voorzieningen waar de jeugd naar toe kan buiten schooltijd. De VVD is dan ook heel blij met het bezoek dat wij mochten brengen aan Scouting de Paauw. Dit is de nieuwe naam voor Scouting Willibrord en Wassenaar van Obdam, die  zo snel mogelijk willen samengegaan. Een moedige stap, die van beide partijen veel inzet vraagt. Maar dit heeft een duidelijk doel. Door samenwerking kun je meer voor elkaar krijgen. Bij de scouting vinden zowel binnen als buiten activiteiten plaats.  Dit laatste juicht de VVD zeer toe. Lekker in de buitenlucht bezig zijn is goed voor de mens. Mobiele telefoons mogen alleen gebruikt worden om te dienen als GPS bij activiteiten zoals speurtochten.

Jammer genoeg loopt niet alles van een leien dakje. De twee clubs maken nu nog gebruik van twee locaties. De bedoeling is dat voor de gezamenlijke scouting club, met 150 leden, het  onderkomen aan de Paauwlaan benut gaat worden. Maar momenteel is er nog niet voldoende  ruimte. Men wil graag uitbreiding maar daar komt nogal wat bij kijken. En alles moet worden gedaan door de staf van de Scoutingclubs in hun vrije tijd. Monique van Deursen “De VVD vindt het dan ook van groot belang dat zulke initiatieven ondersteund worden vanuit de gemeente. Dit hoeft niet altijd met een zak geld te zijn. Een beetje extra hulp bij het voor elkaar krijgen van vergunningen zou al veel schelen." Immers in het coalitieakkoord staat dat initiatieven vanuit de bevolking op medewerking van de gemeente mogen rekenen en waar mogelijk door de gemeente gefaciliteerd worden. 

Wij roepen het college op dit dan vooral ook te doen.