Wassenaarse belangen verdedigen rondom Valkenburg impasse!

Wassenaarse VVD komt op voor ons dorp in de regio. Vorig jaar bereikten Wassenaar, Katwijk, Provincie en Rijksvastgoedbedrijf een akkoord over de realisatie van van 5000 woningen. Daarnaast zijn er belangrijke afspraken gemaakt over een groene zone tussen Valkenburg en Wassenaar-Noord en verkeer. Helaas ligt de uitvoering van het akkoord ligt nu stil omdat Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf het onderling niet eens worden. 

Gegeven het grote tekort aan woningen en 15(!) jaar overleg zijn de Tweede Kamer en Minister klaar met Katwijk. Katwijk heeft nog steeds geen bestemmingsplan en wil terugkomen op de gemaakte afspraken van vorig jaar. De Wassenaarse VVD maakt zich daar zorgen over en wil de Wassenaarse belangen zo goed mogelijk behartigen. Wij zijn daarom in gesprek met de Tweede Kamer en de provincie. Daar waar ‘lokale’ partijen vooral klagen komen wij samen met het CDA en D66 op voor Wassenaar in de regio en op landelijk niveau.

Het ligt namelijk niet aan Wassenaar dat de afspraken over Valkenburg niet zijn uitgevoerd. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen en onze wethouder heeft de leiding over de invulling van een mooie groene zone. De ontstane situatie mag daarom in geen geval leiden tot een slechtere verkeersafwikkeling, extra sluipverkeer of een kleinere groene zone door meer woningbouw.  Onze boodschap vindt weerklank: in een motie uit de Tweede Kamer werd gevraagd om de impasse rondom woningbouw te doorbreken, maar tegelijkertijd vast te houden aan de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken. Voor de VVD is dit de enige basis waarop verder gewerkt kan worden.

Vorig jaar waren een aantal eenmansfracties tegen de afspraken. Als Wassenaar zich toen niet had hardgemaakt voor de bovengenoemde afspraken waren de Minister en Tweede Kamer nu ongetwijfeld voor het maximale aantal van 10.000 te bouwen woningen gegaan. Goed besturen omvat ook het aanvoelen van de tijdgeest en het meedenken in de regio. Echter met de huidige afspraken heeft Wassenaar een plek aan tafel naast Katwijk, de provincie en het Rijk en is er een kader gecreëerd waaraan we de andere partijen nu moeten houden. Een kader waarin plek is voor voldoende woningen op Valkenburg, met behoud van een groene zone onder leiding van Wassenaar. De VVD zal deze week bezien of dat nog steeds overeind staat!