Bestuurskracht in de steigers

Zeven jaar na de oprichting van de Werkorganisatie Duivenvoorde wordt de structuur van het samenwerkingsverband met Voorschoten bijgesteld. Naast alle zichtbare verbeteringen in het dorp wil de gemeenteraad ook verbeteringen in de organisatie voor elkaar krijgen. De VVD-fractie werkt hier uiteraard aan mee. 

Twee jaar onderweg

De huidige gemeenteraad is nu een kleine twee jaar bezig, de wethouders zijn ruim anderhalf jaar aan het werk en sinds juli 2019 is Leendert de Lange onze kroonbenoemde burgemeester. 

De raad en het college hebben in die tijd al de nodige belangrijke zaken geïnitieerd, opgepakt en doorgezet. De begroting is sluitend. Er komt een nieuwe sporthal en er komt een nieuwe gymzaal. Het plan voor de Warenar wordt verder uitgewerkt en nagenoeg raadsbreed wordt meegedacht over de invulling van de groene zone op het oude vliegkamp. Het aanbod van internationaal onderwijs is verbreed, er wordt samengewerkt aan verbetering van het winkelgebied en we krijgen de verkeersdruk in ons dorp regionaal steeds beter onder de aandacht. Allemaal tastbare resultaten waarmee Wassenaar aan een goede toekomst werkt. De VVD is blij dat het coalitieaccoord voortvarend wordt uitgevoerd.

De WODV

Ondertussen wordt, iets minder zichtbaar, ook hard gewerkt aan de herinrichting van de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). De samenwerking met Voorschoten is logisch omdat schaalgrootte serieuze kostenvoordelen met zich meebrengt. Maar het werkt niet optimaal op punten die specifiek in een van de twee dorpen om aandacht vragen. Beide dorpen kozen voor een zelfstandige toekomst. Hoogste tijd om na 7 jaar de structuur aan te passen om dit gemis te ondervangen. Simpel vertaald wordt de “gezamenlijke” WODV verantwoordelijk voor alle algemene uitvoeringstaken. En zaken die alleen in Wassenaar spelen worden dichterbij opgepakt door medewerkers van de WODV specifiek op Wassenaarse dossiers en taken in te zetten. Zo worden de kostenvoordelen van schaalgrootte behouden en komt het bestuur weer dichter bij de inwoners. Wassenaar begint met zes strategisch adviseurs met een eigen deel-programma. 

De VVD ondersteunt de ingezette koers en bekijkt deze ontwikkelingen positief kritisch. Voor de VVD staat het resultaat namelijk voorop: een faciliterende gemeente die haar taken goed uitvoert tegen de laagst mogelijke lasten voor de Wassenaarders.