VVD en het Sociaal Domein in Corona-tijd

Ook voor een raadslid is het vreemd om van de ene op de andere dag geen vergaderingen en bijeenkomsten meer te kunnen volgen. En helemaal als woordvoerder in het sociale domein. Vele Wassenaarse instellingen en organisaties hebben hun volle focus op het bestrijden en beperken van Corona. En het College heeft het heft adequaat in handen, dus hielden we gepaste afstand. 

Maar na enige tijd gaat het toch wel kriebelen. Dan wil je weten hoe het ervoor staat. Kan ieder zijn werkzaamheden in het sociale domein nog naar behoren uitvoeren? Monique van Deursen is een van de VVD- woordvoerders sociaal domein. Ze heeft  contact gezocht met een aantal instanties die alles in goede banen leiden. √Čn die mooie initiatieven ontwikkelen om inwoners door deze moeilijke tijd heen helpen. Gelukkig konden deze instanties antwoorden dat alles naar behoren gaat en dat zij blij waren met de belangstelling.

Vervolgens heeft Monique van Deursen, als voorzitter van de raadscommissie Sociaal Domein, een virtuele bijeenkomst georganiseerd met de woordvoerders van de verschillende politieke partijen en de betrokken wethouders. Voornamelijk om van de wethouders de stand van zaken te horen en vragen te beantwoorden. Maar ook om gewoon weer even (oog)contact te hebben met de betrokkenen. 

Er waren best wat vragen:

  • Hoe staat het in Wassenaar met beschermende kleding?
  • Zijn alle leerlingen van de scholen in beeld?
  • Hoe gaat het in de thuiszorg?
  • Hoe gaat het in de verschillende tehuizen? 
  • Hoe gaat het bij de huisartsen?
  • Hoe gaat het bij de gezinnen thuis nu er, soms, veel van ieders geduld gevraagd wordt?
  • Hoe gaat het met het geven van onderwijs?
  • Hoe gaat het met de sport- en vrijetijdsverenigingen?

Gelukkig konden de wethouders en de aanwezige ambtenaar, die het ook Wassenaar crisisteam leidt, op alle vragen geruststellende antwoorden geven. Mede omdat we ons ook in Wassenaar  best wel goed aan de regels houden. Al is het soms wel moeilijk, maar de vinger wordt aan de pols gehouden. En op sommige terreinen is extra aandacht geboden. 

Maar we zijn er nog niet. Het geduld van een ieder wordt nog gevraagd en dus ook de inzet van al degenen die al zo hard voor de samenwerking bezig zijn. Daarvoor willen wij onze bijzondere waardering uitspreken.

Maar we moeten ons vooralsnog houden aan de richtlijnen die door de overheid zijn gesteld. Houdt allen moed daarbij.

Meedenken en meebeslissen over de koers van de Wassenaarse VVD? Wordt lid en kijk op www.vvd.nl