De Gemeenteraad, de VVD en Corona

Het coronavirus beheerst al weken alle nieuwsuitzendingen en raakt ons land en ons dorp op ongekende wijze. In allerlei sectoren wordt er hard geknokt om dit virus de kop in te drukken en de stilgelegde economie weer op gang te krijgen. De eerste resultaten worden voorzichtig zichtbaar.

Nieuwe manier van vergaderen

Binnen de VVD wordt op nieuwe manieren gediscussieerd en gedebatteerd. De Wassenaarse fractie vergadert digitaal en ook voor de Gemeenteraad zijn in de afgelopen weken een aantal video presentaties gehouden. De plannen voor de nieuwe sporthal, de totstandkoming van de woonvisie en denkrichtingen over de verkeersoverlast van de N44 zijn per video-vergadering aan de ingelogde raadsleden gepresenteerd. Aansluitend konden de woordvoerders van de partijen vragen stellen en debatteren. Het geeft volgens Bernard Menken een hele nieuwe dimensie aan het vergaderen: “Veel mensen hebben op Whatsapp en op youtube grappen langs zien komen van namaak achtergronden, gekke pakken en zelfs toilet-bezoek.” zegt hij met een glimlach. “Dat hebben we in de fractie en de raad gelukkig nog niet gehad, maar het is allemaal nog wel wat onwennig, met een andere interactie, maar wel zeer efficiënt.” In de komende periode staan er meer video-vergaderingen op het programma. Deze zijn openbaar en door iedereen vanuit huis te volgen. 

Alert op de lopende zaken

De ontwikkeling van de gezondheid van de inwoners en de besmettingen wordt door de VVD nauwlettend gevolgd . De VVD is blij dat voor de jeugd de maatregelen versoepelt worden. De scholen gaan op 11 mei weer open en op de sportclubs zijn de jeugdtrainingen weer gestart. Uiteraard dienen zij zich aan de regels te houden. Dit zal van iedereen inzet en aanpassing vragen, maar als iedereen vanuit eigen verantwoordelijkheid handelt en gezamenlijke handhaaft kan het sociale leven weer langzaam op gang komen. 

Aandacht voor de economie

De VVD besteedt veel aandacht aan de ondernemers in deze tijd. Een aantal ziet hun inkomsten geheel verdwijnen en er is voor sommige branches nog niet echt zicht op verbetering. De VVD-fractie heeft aangedrongen op extra hulp vanuit onze eigen gemeente. Landelijk voeren onze woordvoerders in de Tweede Kamer op rustige wijze de debatten. Klaas Dijkhof heeft aangekaart om, naast het debat over het bestrijden van het virus, ook een debat over de economie te voeren met input van experts op dat terrein. De Wassenaarse VVD-fractie steunt dit van harte. Voorlopig moet Wassenaar, Nederland en de hele wereld volhouden: voor onze eigen gezondheid én voor die van anderen. De VVD-fractie wenst iedereen daarbij sterkte toe. 


Meedenken en meebeslissen over de koers van de Wassenaarse VVD? Wordt lid en kijk op www.vvd.nl