Ambtenaren naar de Paauw

Anderhalve meter raad

Sinds half maart staat ons leven op z’n kop met het bestrijden van de Corona-crisis, waarbij we alles op alles moeten zetten om onze ondernemers, zorgverleners en verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen. VVD-fractievoorzitter Laurens van Doeveren: “We proberen in deze tijd met zoveel mogelijk Wassenaarders en organisaties in contact te blijven. Trek vooral aan de bel bij de gemeente of bij ons als we ergens kunnen helpen”. 

Met het langzaam versoepelen van de maatregelen gaan we wennen aan de ‘anderhalve meter samenleving’. Ondertussen loopt het reguliere gemeentewerk door. Volgende week vindt de eerste ‘anderhalve meter raadsvergadering’ plaats, met als belangrijk agendapunt de toekomstige bestemming van De Paauw.

Volwaardig Bestuurscentrum

Vorig jaar is uitgebreid gesproken met de samenleving over de toekomst van de Paauw en het park. In september heeft de raad besloten om De Paauw voor de gemeente te behouden, en aan het college gevraagd om verschillende varianten nader te onderzoeken. Er is gekeken naar De Paauw als luxe kantoorpand, als luxe appartementencomplex of als volwaardig bestuurscentrum. Om De Paauw voor het publiek toegankelijker te maken komt er in alle scenario’s horeca met terras. En het blijft uiteraard mogelijk om in De Paauw te trouwen. Nergens komt de business case rond. Het blijft de samenleving dus altijd geld kosten.

VVD-woordvoerder Iwein Borm: “Het verhuren van luxe kantoorruimte is geen gemeentelijke kerntaak, en ook niet zonder risico’s. Door de ambtenaren naar De Paauw te halen slaan we twee vliegen in één klap. De Paauw wordt veel beter gebruikt én er komt een prachtige locatie middenin het centrum vrij.”

Gemeentekantoor vrijspelen voor woningbouw

Met het verplaatsen van de gemeenteambtenaren naar De Paauw en het zoeken naar een alternatieve locatie van de gemeentewerf kan de gemeente een prachtige locatie middenin het centrum herontwikkelen voor woningbouw. Van Doeveren: “Dit is een van de weinige locaties in de gemeente waar mooie starterswoningen, gezinswoningen en appartementen kunnen worden gebouwd zonder dat het ten koste gaat van het groen of andere belangen. Er liggen al verschillende ideeën om een gedeelte van het gebied te ontwikkelen. Laten we nu doorpakken met een integraal plan als het hele terrein vrijkomt. Verschillende Wassenaarders hebben daar ook toe opgeroepen”. 

Meedenken en meebeslissen over Wassenaar en de koers van de VVD? Word lid van het Wassenaarse netwerk! www.vvd.nl