Valkenburg blijft politiek gevoelig

Verleden week is in de raadsvergadering de Nota van Uitgangspunten Groene Zone besproken. Raadsbreed is een wijzigingsvoorstel aangenomen om onder meer de bouwgrens en de verkeersdruk nadrukkelijker te benoemen. Dit zijn namelijk twee belangrijke punten die Wassenaarders direct raken. Wethouder Kees Wassenaar had niet veel zin in aanpassingen en consultaties, omdat dit tot tijdverlies zou leiden. Hij wil graag leidend zijn in de invulling van de Groene Zone. De raad wilde nog even op zaken reflecteren, dus er hing een impasse boven dit dossier. Op initiatief van Bernard Menken kwam de raadswerkgroep Valkenburg afgelopen maandag (binnen een week!) bijeen, waarna gelijk ’s avonds in de Commissie Fysieke Leefomgeving de bijgewerkte nota besproken werd. Zo kreeg de wethouder zijn tempo en de raad haar verdieping. 

Wat is er de afgelopen jaren gebeurt? 

“De hele historie rond Valkenburg is een dik boek, en past dus niet in een persbericht.” zegt Bernard Menken, VVD-woordvoerder. Feit is dat er woningbouw komt en dat Wassenaar als buurman een belang, en óók inspraak heeft’. De Integrale Ruimte Verkenning (IRV) uit 2018 is daarvan een mooi voorbeeld. Die hebben de gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar samen laten opstellen door landschapsarchitecten. Mooie vergezichten, maar er zaten elementen in die voor Wassenaar onbespreekbaar en/of niet haalbaar waren. Daarom is de IRV alleen ter kennisgeving aangenomen. 

Wat gaat er de komende maanden gebeuren 

Wassenaar wil dat de ruimte tussen de nieuwe wijk en onze bebouwing open, groen en landelijk blijft. Vrijkomende gronden moeten een bestemming krijgen die voor de komende eeuwen de verbinding tussen de duinen en het Groene Hart veiligstelt. Komende tijd kunnen alle betrokkenen, specialisten, belanghebbenden en geïnteresseerden hun idee over de groene zone insturen als zogenaamde “Zienswijze”. Al deze inbreng wordt gefilterd en gewogen, waarna Wassenaar haar rol in de Project Locatie Valkenburg gaat invullen door een hoogwaardige Groene Zone in te richten.  

Wat gaat er de komende jaren gebeuren 

Er worden 5000 tot 5600 huizen gebouwd op het Katwijkse deel van het voormalige vliegkamp. Wassenaar is verantwoordelijke voor de groene zone aan de zuidkant van de woonwijk. “Ik zie het als een voorrecht om als raadslid mee te mogen werken aan deze bufferzone, die de verbinding tussen Duin, Horst en Weide maakt.” zegt Menken. “Hiernaast biedt Valkenburg met de Rijnland-route een prachtige kans het sluipverkeer uit Wassenaar te weren.”