VVD-fractie op bezoek bij de Bibliotheek

Sinds kort is in de Wassenaarse bibliotheek een toeristisch informatiepunt gevestigd. Voor leden van de Wassenaarse VVD fractie een reden om een bezoek te brengen. Het toeristisch informatiepunt is samen met marketingorganisatie Vorstelijk Vrij tot stand gekomen. Een goede aanvulling voor het aanbod van de bibliotheek, voor Wassenaarders en de vele bezoekers aan ons dorp. 

De fractieleden wilden ook graag horen hoe directie en medewerkers van de bibliotheek en het filmhuis samen met het bestuur de afgelopen moeilijke periode zijn doorgekomen. Uiteraard was de abrupte sluiting een schok voor de bibliotheek . Alle activiteiten moesten direct worden stopgezet zonder te weten tot wanneer. Een groot compliment namens de VVD voor de positieve houding en inzet van alle medewerkers om te kijken hoe activiteiten in aangepaste vorm doorgang konden vinden. 

Zo werd, als eerste in Nederland, gestart met uitlenen op bestelling. Men kon digitaal boeken bestellen en die werden Corona-veilig uitgereikt. Een aantal bibliotheken elders in het land hebben het idee over genomen. Ook zijn medewerkers, die noodgedwongen thuis moesten zitten, de oudere, vaste bezoekers van de bibliotheek gaan bellen om de aangepaste dienstverlening uit te leggen. Daarnaast zijn andere activiteiten aangepast en digitaal aangeboden. 

Nu de bibliotheek weer open is loopt men tegen een aantal praktische, zaken aan. Er kunnen nu minder mensen in de ruimtes. Met name voor de cursussen en spreekuren levert dit problemen op. Men gaat nu bekijken hoe, met eenvoudige middelen er meerdere ruimtes gecreĆ«erd kunnen worden.  Maar ook door bijeenkomsten in de bibliotheek gelijk digitaal uit te zenden verwacht men een breed publiek te blijven bereiken. Datzelfde geldt ook voor het filmhuis. Daar kunnen in plaats van 69 personen, nu maar 15 personen in de zaal. Ook daar zou men graag een oplossing voor zien, bijvoorbeeld door gebruik van een grotere ruimte elders, of door extra inzet van een van de grotere ruimtes in de bibliotheek, zodat er toch meer personen van de films kunnen genieten. 

Er zijn nog veel meer activiteiten die door de bibliotheek worden uitgevoerd. Petje af voor de medewerkers die niet bij de pakken zijn gaan neerzitten maar juist aangepakt hebben om hun dienst verlening door te kunnen laten gaan. De VVD heeft grote bewondering voor de creativiteit en inzet van de bibliotheek in deze voor ons allen uitdagende tijd.    

Meedenken en meebeslissen over de koers van de Wassenaarse VVD? Wordt lid! Kijk op wassenaar.vvd.nl