Ons dorp op de eerste plaats!

Afgelopen week kwam het jaarlijkse onderzoek van Elsevier naar ‘beste woongemeente in Nederland’ onder alle steden en dorpen weer uit. Onze gemeente is wederom verkozen de beste woongemeente van Zuid-Holland! In de totale lijst van 355 gemeenten uit heel Nederland staat Wassenaar op een respectabele vijfde plek. Inwoners in alle gemeenten zijn gevraagd naar hun ideale plek voor het onderzoek. Zo werd er gekeken naar het winkelaanbod, scholen, aantrekkelijke bebouwing, ruimte en groen. Daarnaast is het sociale klimaat belangrijk; gaan inwoners prettig met elkaar om? 

Wassenaar biedt de mooie combinatie van rust en ruimte en tegelijkertijd nabijheid tot veel voorzieningen en grote steden. Met betrokken inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die elkaar willen bijstaan zoals we ook sinds Corona crisis extra zagen. En een mooi dorpscentrum, het strand en vele groen om ons heen. Daar kunnen wij met elkaar trots op zijn! Het is aan ons om dat met elkaar vast te houden. Dat betekent niet dat we achterover moeten hangen, maar vooral moeten blijven bouwen aan behoud van een mooi dorp waar iedereen graag woont of werkt. Met de ingezette plannen voor bijvoorbeeld de nieuwe Sporthal of het opknappen van het centrum bouwen we verder. 

Na het zomerreces pakt ‘de politiek’ de vele dossiers weer op. Zo gaan we verder spreken over o.a. een oplossing voor de N44, het aanpakken van sluipverkeer, betere afvalinzameling, het opknappen van de Paauw, het splitsen van ons ambtelijk apparaat met Voorschoten en de begroting voor 2021 in de komende weken. Met politici die Wassenaar op de eerste plaats zetten en hopelijk nog minder met elkaar bezig zijn. Met een gemeentebestuur dat een zelfstandig Wassenaar op de eerste plaats zet. Daar hebben we de afgelopen jaren ons hard voor gemaakt. Met ons eigen ambtelijke apparaat moet het omzetten van Wassenaarse wensen naar resultaten gemakkelijker worden.

Hopelijk heeft u –ondanks de maatregelen rondom Corona- kunnen genieten van ons ‘gewoon bijzondere dorp’ tijdens de mooie zomerweken. Heeft u ideeën of suggesties om Wassenaar op de eerste plaats te krijgen of wilt u ergens over bijpraten? Neem dan vooral contact op! Samen zetten we ons dorp op de eerste plek. 

Met hartelijke groet,

Laurens van Doeveren

Fractievoorzitter VVD Wassenaar