Samen sterk de komende tijd

De afgelopen week heeft het kabinet helaas extra maatregelen moeten nemen om verdere verspreiding van het Coronavirus terug te dringen. Ook in Wassenaar loopt het aantal besmettingen op en behoren we tot ‘code rood’ gebied als onderdeel van de Haagse veiligheidsregio. Noodzakelijke maatregelen, maar daarom niet minder pijnlijk. In de eerste plaats natuurlijk voor de Wassenaarse ondernemers die hun zaken moeten sluiten of evenementen moeten afzeggen. Maar natuurlijk voor ons allemaal; we missen gezelligheid door minder bezoek thuis of ergens anders. Dat is balen, maar samen moeten we deze periode doorkomen! 

Tegelijkertijd proberen we als VVD-fractie met onze wethouders ons werk zo goed mogelijk te blijven doen, net als iedereen. Omdat noodzakelijke besluitvorming over bijvoorbeeld de begroting voor 2021 door moet gaan. De gemeente zet alle zeilen bij om te helpen waar mogelijk en belangrijke projecten voor te zetten. Zo is de gemeenteraad vorige week akkoord gegaan met een belangrijk plan (Beeldkwaliteitsplan) van onze wethouder, Caroline Klaver, om het centrum op te knappen samen met ondernemers, het centrummanagement en buurtverenigingen. Juist nu moeten we er alles aan doen om ons dorpscentrum aantrekkelijk te houden en perspectief te bieden voor de toekomst. 

Ook ligt er een woonvisie hoe we verantwoord en met behoud van ons groen, een aantal woningen kunnen toevoegen in Wassenaar. Daartoe gaan we woningen voor vooral middeninkomens realiseren op de oude Den Deyl school. De afgelopen weken is ook hard gewerkt aan invulling van de groene zone bij Valkenburg (blijft groen gebied!), goedkopere afvalverwerking op termijn en een nieuwe begroting voor 2021. De door ons bepleitte wensen zoals op het opknappen van de Wassenaarse Slag en verstandige verduurzaming van gemeentelijk vastgoed zijn daarin opgenomen. 

Naast alle inhoudelijke dossiers en continue alertheid rondom Corona, is de gemeente zelf ook in verbouwing. Na zeven jaar soebatten en rompslomp gaat het gedeelde ambtelijke apparaat met Voorschoten, de werkorganisatie Duivenvoorde, op de schop. Wassenaar krijgt haar eigen ambtenaren terug die dan gelijk naar de Paauw kunnen verhuizen wat ons betreft. Als VVD-fractie hebben we de afgelopen jaren op de genoemde dossiers het verschil kunnen maken. Het opsplitsen van de ambtenaren geeft een mooie kans voor ons gemeentebestuur om de regie terug te krijgen en de zelfstandigheid van Wassenaar op termijn goed te borgen. Samen met onze burgemeester werken we daar hard aan. 

Volgende week praten we verder over de Wassenaarse begroting voor 2021. Constructief en kritisch waar nodig. Dit debat is live te volgen via Wassenaar.nl vanaf 14.30 op 27 oktober.