Nieuwe moderne, wendbare ambtelijke organisatie o.b.v. Kerntaken en Deregulering

Als gemeenteraad voeren we de komende maanden een hele belangrijke “kerntakendiscussie”. Wassenaar en Voorschoten gaan (ambtelijk) uit elkaar, en krijgen dus weer hun eigen ambtelijke organisaties. Die kunnen we weer precies zo maken als deze tot 2012 was, maar er waren goede redenen om het toen anders te willen doen. Het takenpakket van de gemeente anno nu is ook behoorlijk veranderd. Zo hebben gemeenten steeds meer taken gekregen die via regionale samenwerkingen uitgevoerd worden, zoals de jeugdzorg. Daar gaat veel geld naartoe, en de gemeenteraad is het hoogste controlerende orgaan. Het wordt daarom steeds belangrijker voor onze eigen organisatie om goed toe te zien op deze samenwerkingen en om onze belangen in de regio goed te behartigen. VVD-raadslid Iwein Borm: “Daar hoort een moderne, wendbare organisatie bij met ambtenaren die met een integrale blik naar dossiers en procedures kijken.” 

Kerntaken

Wat is nou zo’n “kerntakendiscussie” precies? Alle raadsleden verstaan hier weer net iets anders onder. Voor de VVD gaat het erom dat we een helder beeld willen krijgen bij de taken die we als gemeente allemaal uitvoeren. Per taak willen we vooral begrijpen hoe deze als puzzelstuk in de grote legpuzzel van de ambtelijke organisatie past. Dan gaat het niet alleen om de vraag of een taak nou wettelijk verplicht is of niet, maar juist om de vraag aan welke knoppen gedraaid kan worden, om het geheel aan taken tot een betere kwaliteit / kosten verhouding te laten komen. Zo kan het zijn dat we nu iets doen op een onhandige manier, omdat dit ooit in een lokale verordening zo vastgelegd is. Toen was dat ongetwijfeld nodig. Maar met een wereld om ons heen die constant veranderd, is het ook nodig om regelmatig onze eigen regels tegen het licht te houden en aan te passen waar nodig.

Deregulering

Daarmee hangt deze kerntakendiscussie ook nauw samen met deregulering. Wat de VVD betreft gaat deregulering niet om het terugbrengen van het aantal regels, maar juist om het terugbrengen van de plaatsen waar die regels knellen.  

Op deze manier spannen wij ons in voor een ambtelijke organisatie met goede dienstverlening tegen aanvaardbare kosten.

Wilt u meedenken over gemeentebeleid? Word lid van de VVD!