Ondernemer en VVD-raadslid Paul Ronke “Vooral geen gedoe meer in Wassenaar”

Paul, waarom ben je in de lokale politiek gegaan? 

De reden voor mij om in de gemeenteraad te gaan was dat ik een bijdrage wilde leveren aan het bestuur van Wassenaar. Vooral (mede) ervoor zorgen dat we een rustig, degelijk en zelfstandig bestuur hebben was voor mij erg belangrijk. Vooral geen gedoe meer in Wassenaar. 

Je zit in de commissie Fysieke leefomgeving: wat is dat?

Dat gaat over alles wat je ziet. Woningbouw is een groot en belangrijk onderdeel hiervan. Ik ben woordvoerder woningbouw. Woningbouw gaat ons allemaal aan; je kinderen die een woning willen of je woont naast een bouwproject waarop je zelf wensen en bedenkingen hebt. De commissie gaat verder ook over verkeer, strand en bestemmingsplannen. 

Wat heb jij zoal bereikt? 

We zijn goed op weg om alle ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. Zo gaan we op bestaande locaties die al lang leegstaan bouwen, te beginnen met de Den Deylschool die al vier jaar leeg staat. Daar kunnen starters, gezinnen en ouderen straks een plek vinden.  Daarnaast hebben we de kaders voor Renbaan Duindigt bepaald; daardoor is er eindelijk duidelijkheid over wat wel en niet mag.

Wat wil je zoal nog bereiken in de komende periode?

Wat mooi zou zijn om in de komende periode nog te realiseren is het vaststellen van de kaders voor woningbouw op het ANWB-terrein. Daarnaast zijn er veel plannen in uitvoering; zo ligt er een door de gemeenteraad goedgekeurd plan om het centrum op te knappen. Dat moet volgend jaar gebeuren!

Je bent voor velen bekend als de winkelier van The Perfect Taste in de Langstraat, maar die is niet meer. Wat doe je tegenwoordig? 

Na zo’n 30 jaar in een winkel werkzaam te zijn geweest, waarvan 20 jaar in Wassenaar, heb ik 2 jaar geleden besloten om iets anders te gaan doen. Nu ben ik bewindvoerder. Dat houdt in dat ik mensen help met hun financiën. Dat kunnen mensen zijn die in de schulden zitten en daar zelf niet meer uitkomen. Het helpen van deze mensen is iets wat je veel voldoening geeft. Je komt voor het eerst bij ze thuis en je treft daar vaak mensen die het hebben opgegeven. Ze weten niet meer hoe (financieel) verder. Mijn werk is het verzamelen en ordenen van alle schulden en zorgen dat de inkomsten en uitgaven met elkaar kloppen. Als de situatie stabiel is begeleid ik de mensen naar de schuldsanering. De gemeente die de schuldsanering uitvoert probeert met alle schuldeisers een regeling te treffen. Als dat lukt wordt er 3 jaar maximaal afgelost en wordt na 3 jaar de restschuld kwijtgescholden. Dan hebben deze mensen weer uitzicht op een normaler leven. Dit zorgt voor minder kosten voor de gemeenschap. Als je beter in je vel zit is de kans op werkloosheid kleiner en maak je minder gebruik van de zorg.