Digitale nieuwsjaarborrel: vooruitkijken naar landelijke en lokale uitdagingen!

Met de huidige maatregelen kunnen veel bijeenkomsten in ons mooie dorp helaas geen doorgang vinden. Dat missen we enorm, maar bestrijding van deze pandemie is ons eerste prioriteit. Daarom werd onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie digitaal gehouden. In contact blijven met inwoners is voor de Wassenaarse VVD meer dan alleen stukken schrijven in de krant. Vorig jaar luiden we met ruim 120 Wassenaarders het nieuwe jaar in. Digitaal is dat lastiger. Gelukkig hadden we ook dit jaar mooie Wassenaarse bijdragen. Senaatsvoorzitter Jan Anthonie Bruin drukte ons op het hart dat vertrouwen in onze democratie blijvend moeten worden beschermd. Het is makkelijk aan de zijlijn te staan en te roep-toeteren. Je tijd en energie stoppen in het openbaar bestuur is zeker niet makkelijk en soms zelfs heel taai, maar wel de moeite waard.

Daarnaast keken we met onze lokale fractie vooruit met bijdragen van Charlotte van Wezel, Bernard Menken en Laurens van Doeveren. Charlotte van Wezel, voorzitter Wassenaarse VVD: ”Komend jaar is belangrijk in het kader van de landelijke verkiezingen. We zijn trots dat onze fractievoorzitter, Laurens van Doeveren, kandidaat is voor de Tweede Kamer. Het is belangrijk dat groene en bijzondere dorpen een stem krijgen in de Tweede Kamer. Het Rijk verdeelt veel geld over gemeenten en maakt beleid dat ons op veel terreinen raakt.Een Wassenaars geluid is hard nodig”.

In ons dorp liggen er ook genoeg opgaven. Raadslid Bernard Menken: “De Corona maatregelen hebben op vele groepen grote impact, zo ook de jeugd, met invloed op hun sociale ontwikkeling, karaktervorming en vertrouwdheid. In de wetenschap dat de jeugd de toekomst heeft, baart dat me nog de meeste zorgen.” Het beroep op de jeugdzorg en de hiermee gemoeide kosten zijn in de afgelopen jaren al buitensporig gestegen en zullen door Corona nog verder drukken op de gemeentelijke begroting. Menken vervolgt: “Dit is een landelijke trend, maar helaas zien we dat Wassenaar trendvolgend is. Aan ons de schone taak dit zoveel mogelijk bij te sturen om de financiële impact te beheersen. Daarnaast zal in 2021 de eigen ambtelijke organisatie worden vorm gegeven, gaan we het sluipverkeer aanpakken en blijven we met goed bestuur de crisis aanpakken.”

Meedenken en meebeslissen over de koers van de Wassenaarse VVD? Wordt lid! Kijk op wassenaar.vvd.nl