Scherp op Katwijk, Valkenhorst en de Groene Zone

Afgelopen maandag sprak de Raadscommisie over de Groene Zone Valkenburg. Voor de Wassenaarse VVD is Bernard Menken de woordvoerder op dit altijd heikele dossier. “Er kwamen twee onderwerpen ter sprake” stelt Menken. “Hoe borgen wij de kwaliteit in de Groene Zone en hoe houdt de Wassenaarse raad invloed op wat er op het Katwijkse grondgebied gebeurt?” 

 “Begin 2018 is vastgelegd dat Wassenaar voortrekker is voor inrichting van de Groene Zone. Nagenoeg de hele raad was voorstander om deze inrichting voortvarend aan te pakken.” vervolgt Menken. De Gemeente en de Raadscommissie hebben met inspraakrondes veel betrokken partijen gehoord. Veel wensen en meningen zijn meegenomen in de Nota van Uitgangspunten, die maandag besproken is. Dit document is leidend voor toekomstige keuzes die in dit gebied gemaakt worden. “Katwijk maakt bij het Valkenburgse Meer en de barakken ruimte voor recreatie. De Groene Zone wordt dus niet de grote achtertuin van Valkenhorst. We kiezen in hoofdlijnen voor versterking van het Duin, Horst en Weide gebied. Dat betekent agrarisch polderland, met ecologische verbindingen en recreatieve fiets- en wandelpaden.” zegt Menken. “Dat sluit aan bij het Landgoed aan Zee programma en de groene ambities die Wassenaar in de regio wil invullen.”

Rond de bouwlocatie spelen heel andere krachten. Katwijk, Provincie en Rijk hebben een forse bouwambitie. Onderzoek naar mogelijk 600 extra woningen op de geplande 5000 stuks is nog niet afgerond. Ook moet de beoogde bebouwing van het kassengebied achter het Valkenburgse Meer straks wél planologisch haalbaar zijn. “Voorlopig zien we vertraging op vertraging omdat problemen rond stikstof, CO2 en verkeersafhandeling niet oplosbaar lijken.” stelt Menken. “Het lijkt alsof partijen stil staan, maar Wassenaar wil niet opeens met voldongen feiten geconfronteerd worden. Er zijn duidelijke afspraken over sluipverkeer, bouwvolume en de Groene Zone.” vervolgt hij. “Het gaat niet om bouwen, maar om wonen. Daar valt ook kwaliteit van de omgeving, recreatie en verkeer onder.” De verschillende raadsfracties zijn het niet altijd eens over de strategie om dit voor het voetlicht te brengen. Toch is de woordvoerder van de Wassenaarse VVD optimistisch: “Het Wassenaarse belang staat voor alle raadsleden op één. Wethouder Kees Wassenaar is een routinier op ruimtelijke ontwikkeling en staat met zijn team pal voor de Wassenaarse belangen. College en raad zien er samen op toe dat iedereen binnen de wettelijke lijntjes kleurt en de gemaakte afspraken nakomt.”