Geen verslaafden opvang in O&O gebouw

Iedere Wassenaarder kent het O&O gebouw aan de Zonneveldweg. Oorspronkelijk een school en later gebruikt als buurthuis en plaats voor de scouting. Het staat al een tijd leeg en is eigendom van de gemeente. Wat voor mogelijkheden heeft zo’n gebouw? Die vraag werd beantwoord in de gemeenteraad. Het zouden woningen kunnen worden met eventueel ook een maatschappelijke doelstelling. Aangegeven werd dat bijvoorbeeld jonggehandicapten daar beschermd kunnen wonen. Ook oudere Wassenaarders, die niet meer zelfstandig kunnen wonen, zouden daar een plekje kunnen krijgen. Deze randvoorwaarden waren besproken in de raad en als zogenaamde wensen en bedenkingen meegegeven aan het college van B&W. Ook de buurt zou in het maken van de plannen betrokken moeten worden door de koper. Het is namelijk een hechte buurt en dat willen we graag zo houden. Als er iets gaat veranderen moeten de buurtbewoners daar inspraak op hebben. Tot zover gaat alles naar wens. Het O&O gebouw wordt verkocht tegen een goede prijs en er zou ook een maatschappelijke functie in komen.  Maar dan staat er in de Telegraaf dat er 48 opvangplaatsen komen voor verslaafden. Los van het feit dat deze mensen ook een opvang nodig hebben is dit niet wat wij als Wassenaarse VVD in gedachte hebben voor deze locatie. En dan blijkt ook nog dat de buurt hier niet in betrokken is geweest. Paul Ronke van de Wassenaarse VVD heeft dan ook een motie ingediend om het college van B&W op te dragen om ervoor te zorgen dat hier geen grote opvang van verslaafden komt maar woningen, al dan niet in combinatie met een beschermd wonen functie. Deze locatie is ook vooral voor Wassenaarders bedoeld. Iedere gemeente moet zijn eigen inwoners opvangen. Deze locatie is daar zeer geschikt voor. Paul Ronke: “Wij gaan ervanuit dat het college de koper van het O&O gebouw duidelijk onze mening verteld en wij willen dat dit uiteindelijk in samenspraak met de buurt een mooie woonlocatie wordt voor met name Wassenaarders.”

Wilt u meedenken over gemeentebeleid of actief worden in de gemeentepolitiek? Word lid van de VVD op www.vvd.nl of stuur een email naar secretaris@vvdwassenaar.nl