De toekomst van iconische Warenar gewaarborgd?

Voor de Wassenaarse samenleving, maar ook voor mensen van buitenaf, is de Warenar een begrip. Zowel de functie van theater als ook de dorpshuisfunctie spelen een belangrijke rol in het maatschappelijk leven van vele Wassenaarders. Niet alleen theatervoorstellingen, maar ook bijeenkomsten, vergaderingen, balletles, muziekles, etc. worden georganiseerd in de Warenar. 

Al langere tijd zijn er plannen om dit pand met al zijn functies naar een hoger plan te krijgen. Inmiddels is, door het bestuur van Stichting Beheer Warenar de beheerder, hiermee al begonnen. Het opknappen van entree, bar en theater hebben al tot een geweldig resultaat geleid. 

Blijft de rest van het gebouw over. Het hebben van vastgoed en het exploiteren van een theater/dorpshuisfunctie is geen taak van de gemeente; met name het onderhouden van gebouwen trekt een enorme wissel op de begroting van de gemeente en dus ook op de portemonnee van de inwoners van Wassenaar. 

Er ligt nu een plan voor waarmee de twee meest betrokken partijen, te weten de Stichting Beheer Warenar en de Parochie St. Augustinus, de toekomst van de Warenar zullen waarborgen. Het plan is om de Warenar over te dragen aan de Parochie, die al eigenaar is van de grond; de gemeente heeft de grond slechts in erfpacht. Overigens loopt de erfpacht over tien jaar af. Zo komen de grond en het pand weer in een hand.  Voor de Wassenaarse VVD zijn deze twee organisaties momenteel dan ook de meest logische partijen om een goede invulling aan de Warenar te gaan geven. Door het tekenen van een intentieovereenkomst zullen de partijen zich hiervoor inzetten. De Stichting Beheer Warenar zal het voortbestaan van de theater functie voor haar rekening nemen. En wat de Wassenaarse VVD betreft wordt dit zo commercieel mogelijk gedaan, maar zonder verschraling van het theateraanbod! De Wassenaarse VVD verwacht dat de Parochie de maatschappelijke functie van het gebouw optimaal zal benutten.   

Op deze manier kunnen niet alleen de huidige Wassenaarders van dit icoon gebruik blijven maken, maar ook de toekomstige Wassenaarse generaties.

Wil je ook op liberale wijze mee beslissen met belangrijke zaken die in ons mooie dorp spelen; een manier hiervoor is het worden van Raadslid namens de Wassenaarse VVD. Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar secretaris@vvdwassenaar.nl. Ook voor vragen kun je terecht bij ons bestuur of bij één van onze raadsleden.