VVD bezoekt digitaal SMOW: steunpunt voor 0 tot 100!

Fysieke fractiebezoeken zijn nog niet mogelijk, maar digitaal lukt dit prima. Zo ook met de directeur van de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (kortweg SMOW), mevrouw Mieke Ruigrok. Mieke is een bevlogen vrouw met hart voor haar werk, met duidelijke ambities voor SMOW.

De SMOW is niet alleen een belangrijk aanspreekpunt voor ouderen, maar voor alle inwoners die ergens niet meer zelf uit komen. Dit omvat vele onderwerpen; hulp bij het invullen van formulieren, hulp bij schulden, open eettafel, mantelzorg, boodschappenhulp, samen winkelen, administratieve hulp maar ook hulp bij problemen door corona, ook voor ondernemers. SMOW heeft ondernemers die de ToZo hebben aangevraagd benaderd met de vraag hoe het ervoor staat en gewezen op de mogelijkheid van hulpverlening. 

Eén van doelen van SMOW is het tijdig signaleren van problemen. De organisatie wil laagdrempelig zijn. Ze werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat mensen de organisatie vertrouwen en zich er thuis voelen. Zo voorkom je dat mensen te lang wachten en de problemen alleen maar erger worden. Er is een groot netwerk van, veelal lokale, partners waar mee wordt samengewerkt. Doordat veel mensen snel en laagdrempelig geholpen worden bespaart dit op langere en duurdere zorg.  Het uiteindelijke doel is dat de inwoners zelfredzaam zijn. 

SMOW telt 170 Wassenaarse vrijwilligers.  Desondanks is de bekostiging wel een punt van zorg. Betaling geschiedt o.a. door subsidie vanuit de gemeente. Maar ook wordt aan fondsenwerving gedaan. 

 Mieke wil ruimere openingstijden bieden, zodat mensen nog makkelijker en sneller terecht kunnen. Door juiste en tijdige hulp kan SMOW de instroom in WMO helpen verminderen, resulterend in lagere kosten. Monique van Deursen, raadslid namens de Wassenaarse VVD: “We willen serieus de optie van één sociaal loket onderzoeken, omdat WMO kosten de pan uitrijzen en onbetaalbaar dreigen te worden. Overigens speelt dit bij alle gemeenten, maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om met alle betrokken partijen naar een betaalbare WMO te zoeken. Degene voor wie de WMO bedoeld is moet er gebruik van kunnen maken. “

Heb jij een liberale blik en wil je mee beslissen over belangrijke zaken in ons dorp? Wordt lid en doe mee! Stuur een e-mail naar secretaris@vvdwassenaar.nl. Je kunt ook met vragen bij het bestuur of één van de raadsleden terecht.