VVD blijft investeren in ons mooie Wassenaar!

De zomer komt eraan. Een periode waarin ons dorp er altijd ontzettend mooi bij ligt. Met de recente versoepelingen is er gelukkig weer leven in ons dorpscentrum op de terrassen, op de Wassenaarse Slag en op vele andere plekken in ons prachtige dorp. Het afgelopen jaar hebben wij hard gewerkt om ondernemers zoveel mogelijk tegemoet te komen, zoals met het niet heffen van de precariobelasting, ruimere terrassen en openingstijden. Wassenaar kan niet zonder een gezonde middenstand! 

Ook hebben wij extra geld uitgetrokken voor armoedebestrijding en met heel veel Wassenaarders en organisaties gesprekken gevoerd via de digitale beeldschermen. Heel veel dank voor de grote inzet in de afgelopen periode aan de sportclubs, scholen of andere organisaties. Veel oudere dorpsgenoten zijn gelukkig inmiddels gevaccineerd en de Wassenaarse huisartsen leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Met de aankomende versoepelingen en meer vaccinaties krijgen wij onze vrijheid stap voor stap terug. Vrijheid betekent weer een levendig dorp waar we elkaar ontmoeten; daar kijken we naar uit. Juist daarom zijn wij als VVD voorstander van het opknappen van toonaangevende locaties die dat verdienen, samen met ondernemers en buurtgenoten. Bijvoorbeeld ons centrum rondom de Langstraat, de Wassenaarse Slag, de Warenar en het nieuwe skatepark, waar een mooi burgerinitiatief voor ligt. Wij investeren in Wassenaar. Ook het herontwikkelen van leegstaande locaties is voor ons belangrijk, om Wassenaarse gezinnen, jongeren én ouderen een plek te geven voor de toekomst. Met behoud van ons Wassenaars karakter kan dat lukken! 

Besturen doe je altijd met partijen die kunnen samenwerken en ruimte willen geven aan Wassenaarse initiatieven en elkaar. Dat vraagt om partijen die kunnen samenwerken en niet elf fracties, waarvan veel lokale eenmansfracties, die vooral praten met elkaar. Als Wassenaarse VVD zijn we trots op de resultaten van het afgelopen jaar, ondanks de moeilijke Corona periode; een eigen dorpsbestuur, straks een nieuwe, eigen ambtelijke organisatie en er zijn veel plannen in de steigers gezet om Wassenaar te versterken. Na alle digitale gesprekken, hopen we elkaar weer snel fysiek en vellig te ontmoeten!

Samen voor behoud van een gewoon bijzonder dorp. Samen voor Wassenaar. 

Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar secretaris@vvdwassenaar.nl. Ook voor vragen kun je terecht bij ons bestuur of bij één van onze raadsleden.