Wassenaars VVD-raadslid Willemijn Weekhout: Wassenaar is geen eiland

5 jaar geleden vroeg iemand of ik me voor de Wassenaarse-VVD kandidaat zou willen stellen voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Het idee om maatschappelijk mijn steentje bij te dragen aan ons mooie dorp, sprak mij meteen aan. Ik had alleen geen idee wat het inhield en waar ik aan begon.

Na ruim 3 jaar kan ik zeggen dat ik ontzettend blij ben dat ik de sprong heb gewaagd. Het is een leuke, leerzame en interessante tijd, waarin we als VVD-fractie, binnen de coalitie en binnen de Raad, veel meters hebben gemaakt. Natuurlijk zou je graag zien dat dingen sneller tot stand komen, maar er wordt hard gewerkt aan een grotere realisatiekracht en er is al veel bereikt. We hebben voor elkaar gekregen dat Wassenaar een zelfstandige gemeente kon blijven met een eigen Kroonbenoemde burgemeester. De financiĆ«n zijn op orde en er ligt een integraal huisvestingsplan voor de scholen. Op korte termijn bouwen we de nieuwe Gemeentelijke Sporthal en de gymzaal op de Burmanlaan. Wassenaar krijgt haar eigen ambtelijke organisatie met de Pauw als bestuurscentrum. Er wordt hard gewerkt aan een aantal uitdagende dossiers, zoals de toekomst van de Warenar en woningbouw in Kerkenhout en op de ANWB-locatie. 

We staan als Gemeente voor een aantal zware opgaven, zoals het beheersbaar houden van de kosten van de jeugdzorg. Daarom nemen we actief deel aan een aantal grotere regionale samenwerkingsverbanden. Als landelijke partij hebben wij daarbij ook het voordeel dat je sommige zaken regionaal onder de aandacht kunt brengen tijdens bezoeken aan de VVD-fractie van Provinciale Staten en VVD-fracties in de omgeving. Wassenaar is geen eiland en met name verkeersproblematiek zoals de Rijksstaatweg, vragen om een regionale aanpak.

Zelf ben ik actief binnen het Sociaal Domein, waarbinnen we veel onderling contact hebben door werkbezoeken en een maandelijks woordvoerdersoverleg. We mogen in Wassenaar trots zijn op de goede samenwerking, de korte lijntjes en de grote betrokkenheid van instanties, bewoners en vrijwilligers.

Wat het werk in de Gemeenteraad zo leuk maakt, is dat het gaat over zaken die ons allemaal aangaan, letterlijk en figuurlijk dicht bij huis. Je kunt echt een verschil maken. De verhoudingen binnen de Raad zijn over het algemeen goed en constructief, de sfeer binnen onze fractie positief en gezellig.

In maart zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen, de Wassenaarse -VVD is op zoek naar enthousiaste mensen die zich binnen ons team in willen zetten voor ons mooie dorp! Interesse? Stuur dan een e-mail naar secretaris@vvdwassenaar.nl