Wassenaarse VVD en ons verkeer na Corona

We pakken allemaal de benenwagen, de (brom)fiets of de auto om bijvoorbeeld boodschappen te doen, de kinderen naar school brengen, naar ons werk te gaan of een stukje te lopen door de prachtige Wassenaarse landgoederen. De VVD wil dat behouden; keuzevrijheid en mobiliteit voor de Wassenaarder staan bij ons voorop! Ons lang uitgestrekte dorp heeft dezelfde oppervlakte als Den Haag. Wassenaarders moeten zich vlot en veilig kunnen verplaatsen naar de Langstraat, Stadhoudersplein of de Luifelbaan. Gratis parkeren in ons Centrum is daarbij een groot goed! Daarom blijft de Wassenaarse VVD tegenstander van betaald parkeren, wat in veel omliggende gemeenten gemeengoed is geworden. Dat is ook onze liberale inzet bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. 

Een langer lopende discussie is de aanpak van het sluipverkeer! In een uitgebreid consultatietraject met Wassenaarse verenigingen, ondernemers, actiegroepen én een verkeersonderzoek is veel werk besteed aan het in kaart brengen van mogelijke oplossingen. Wegen kan je niet los van elkaar bekijken, maar alleen in samenhang. Het waterbedeffect en ‘wensdenken’ moet worden voorkomen zodat niet één buurt, straat of de doorgaande weg extra wordt belast met meer verkeer. Wassenaarders die hun kinderen naar school brengen, het dorp in willen of ’s ochtends naar hun werk gaan moeten dat vooral kunnen blijven doen! Het Wassenaarse wegennet is er voor alle Wassenaarders.

Wat willen we? Aanpakken van het sluipverkeer daar waar dat kan. Voor ons is sluipverkeer verkeer dat door Wassenaar rijdt en geen bestemming in Wassenaar kent. Onze wegen zijn ingericht op lokaal gebruik en voor iedereen die iets of iemand komt halen of brengen. Daar hoort de “Van Duinrell naar Duindigt karavaan” niet bij. Die zien we ook alleen op piekmomenten in de spits. In de ‘daluren’ is er immers geen file, of te grote druk op onze belangrijkste wegen. Het wordt tijd voor concrete voorstellen, desnoods experimenten, om te bezien wat werkt. Door het afgelopen participatie traject hebben vele dorpsgenoten kunnen meedenken. Nu gaan we de resultaten met elkaar bespreken. Dat is goed, het verkeer zijn we immers ook zelf, zodra we ergens naar toe gaan. Daarom ook de menselijke maat; geen pestmaatregelen of verplichtingen. Begrip voor ouderen die de auto hard nodig hebben en gezinnen die boodschappen doen, naast de Wassenaarders die fietsen. Gericht en intelligent bezien hoe we sluipverkeer kunnen verminderen en verdraagzaam naar elkaar als we zelf onderweg zijn! Veilig en vlot ons dorp in én uit.

Heb jij een liberale blik en wil je mee beslissen over belangrijke zaken in ons dorp? Wordt lid en doe mee! Stuur een e-mail naar secretaris@vvdwassenaar.nl. Je kunt ook met vragen bij het bestuur of één van de raadsleden terecht.