Kadernota belangrijk ijkpunt

Vorige week besprak de gemeenteraad de laatste Kadernota van deze raadsperiode. Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, dus kijken we na drie jaar terug op wat bereikt is en wat we komend jaar nog kunnen afmaken. 

Allereerst over de begroting. Bij de coalitieonderhandelingen in 2018 lag er een flinke opgave. 2 miljoen precariobelasting viel weg én Wassenaar moest een structureel sluitende begroting laten zien. We moesten keuzes maken. Nooit leuk, wel nodig. Want die sluitende begroting ligt er. In 2021 heeft de Gemeente zelfs een overschot.

Gelukkig is Wassenaar meer dan een begroting. Komend jaar doen we investeringen in de Sporthal, een gymzaal, het strand en natuurlijk ons centrum. Investeringen waar we warm pleitbezorger van zijn en waren. 

Ook met woningbouw zijn diverse projecten van start gegaan. De plannen voor de Den Deyl School en de gemeentewerf moet deze periode verder komen. Voor ons staat de woningnood niet ter discussie, alleen dat woningbouw moest passen binnen het Wassenaarse karakter.

In Corona tijd kwam de waarde van Wassenaar goed aan het licht. Volop groen, natuur en ruimte voor recreatie. Onze natuurgebieden, landgoederen en de Wassenaarse Slag waren soms overvol. De VVD heeft voorgesteld om bezoekers digitaal te informeren, zodat de drukte beter te vedelen is. Waarom laten we mensen in de Kieviet in de file staan, terwijl de slagboom bij Meijendel gesloten is. 

Dankzij de inzet van VVD raadslid Iwein Borm en onze D66 collega Marion Gout is in alle aangesloten “Avalex-gemeenten” de afvalverwerking ter discussie gekomen. Drie jaar geleden zetten we brede nascheiding als stip op de horizon. Duurzaam, hoge service en minder gedoe voor inwoners. Dat doel is sneller dichterbij gekomen dan verwacht. Komende raadsvergadering stemt de VVD voor nascheiding per 1 januari 2022.

We zouden het bijna vergeten, maar Wassenaar heeft haar zelfstandigheid behouden. We hebben een actieve kroonbenoemde burgemeester en binnenkort weer een eigen ambtelijke organisatie. Daarmee heeft het bestuur weer zelf de regie over ambtenaren die met volle focus voor Wassenaar aan de slag kunnen. In een betere structuur met minder managementlagen. 

Meedenken en meedoen met de Wassenaarse VVD? Zin om ons ‘ gewoon bijzondere’ dorp verder te brengen? Wordt lid! Kijk op wassenaar.vvd.nl