Zakenman en VVD-politicus Gerbrand Nijman

Gerbrand, waarom ben je in de lokale politiek gegaan? 

Sinds eind vorige eeuw wonen we in Wassenaar. Lange tijd ben ik actief geweest in landelijke verenigingen en voor mijn werk ben ik veel op reis. Ik wilde wel eens dicht bij huis een bijdrage leveren aan de maatschappij. De problematiek rondom de N44 was daarin wel een belangrijke drijfveer om actief te worden in de gemeentepolitiek.

Welke onderwerpen heb jij in portefeuille?

In het begin was ik commissielid Fysieke Leefomgeving, waar ik mij destijds o.a. met het Beeldskwaliteitsplan voor het Centrum heb bemoeid. Broodnodig dat we ons centrum in een nieuw jasje steken zodat het weer fijn toeven is in ons mooie dorp. Helaas staan er wat panden leeg en ik zou graag zien dat we hier weer aantrekkelijke winkels in krijgen. Als dat niet gebeurt zouden we moeten kijken of we er woningen van kunnen maken. 

Het laatste jaar ben ik lid van de commissie Bestuur & Middelen, deze gaat over o.a. de financiën. Ik neem alle financiële stukken door en ben woordvoerder op de meeste gemeenschappelijke regelingen, dat zijn samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Samen met de andere gemeenten doen we een aantal zaken beter dan we het alleen zouden kunnen doen. Als VVD hameren we erop dat deze organisaties kosten gaan besparen. 

Wat heb je zoal bereikt?

Samen met Iwein Borm heb ik heel veel tijd gestoken in gesprekken op regionaal, provinciaal en landelijk niveau over de N44 en duidelijk gemaakt dat de verkeersproblemen hier geen Wassenaars, maar een regionaal, provinciaal en zelfs landelijk probleem zijn. Alle informatie hebben we gedeeld met onze wethouder en die is met een bijzonder mooi voorstel voor de N44 gekomen. Dit is uiteraard een lange termijn dossier, dat ver over de 4-jarige raadsperiode heen gaat. 

Hoe zie jij de Wassenaarse politiek?

Veel te versnipperd. Het is van de zotte dat er zoveel fracties zijn, dit komt de efficiëntie van de besluitvorming niet ten goede. Op deze wijze worden de belangen van de Wassenaarders niet op zijn best behartigd. Hopelijk zien de kiezers dat ook in 2022, want uiteindelijk besluiten zij wie in de Raad komen. 

Wat doe je naast de raad?

Belangrijkste is dat ik getrouwd ben en vader van drie kinderen. Zakelijk ben ik algemeen directeur van een telecommunicatiebedrijf met hoofdkantoor in Nederland en vestigingen in het buitenland, commissaris bij een olijfolie bedrijf in Zuid-Afrika en lid van de Raad van Toezicht van SWZ. Als ontspanning loop ik hard met de Kievitrunners.