Noodzakelijke kostenbesparingen WMO

Na de grote tekorten op Jeugdzorg wordt Wassenaar nu ook geconfronteerd met tekorten op ouderenzorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (=WMO). Onder deze wet is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. De bedoeling van deze wet is dat deze hulp er is voor mensen die dit niet zelf kunnen regelen en bekostigen. En daar zit hem nu de crux. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering en de bekostiging van deze wet. Tot 2019 was er een verplichte inkomensafhankelijke eigen bijdrage, maar de wetgever heeft de WMO aangepast en er is nu voor iedereen een eigen bijdrage van € 19,- per maand. Ongeacht het inkomen. De wetgever is ervan uitgegaan dat mensen die zelf de benodigde ondersteuning kunnen bekostigen dit ook zullen doen. 

Het tegendeel blijkt echter waar. We zien de laatste twee jaar het gebruik, en de financiën die daarmee gepaard gaan, enorm stijgen. Zoveel dat dit een aanzienlijk gat in de Wassenaarse begroting heeft veroorzaakt. Dus moet er ingegrepen worden in de kosten van WMO, als we niet willen dat er andere maatregelen moeten worden genomen, zoals verhoging OZB of sluiten van openbare voorzieningen zoals bibliotheek, zwembad of sporthal. Dit wil de Wassenaarse VVD echt zien te voorkomen. Er is bij de wethouder aangedrongen om een plan te maken om de kosten in te dammen. Dit plan is door de wethouder inmiddels gepresenteerd. Wat de Wassenaarse VVD betreft een goede aanzet om te komen tot een beperking van de kosten. Een vrijwillige eigen bijdrage is wat ons betreft een goed idee. Daarnaast moet de organisatie efficiënter en effectiever worden ingericht, en het idee om de toegang voor de aanvragen van ondersteuning op een centraal punt te organiseren heeft onze steun. Op deze wijze kunnen mensen die hulp nodig hebben direct bij een professionele consulent terecht, die snel kan oordelen wat iemand nodig heeft. Daar er na deze maatregelen nog steeds een tekort in de begroting is, moeten de kosten nog verder omlaag. Andere gemeenten hebben exact dezelfde problemen dus laten we vooral ook kijken naar wat andere gemeenten doen. 

Uiteraard moeten de mensen die hulp nodig hebben en dit echt niet zelf kunnen regelen of bekostigen deze hulp wel kunnen krijgen. 

Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar secretaris@vvdwassenaar.nl. Ook voor vragen kun je terecht bij ons bestuur of bij één van onze raadsleden.