Onze nieuwe fractievoorzitter Wassenaarse VVD Gerbrand Nijman

Op 21 september jl. is Gerbrand Nijman geïnstalleerd in de gemeenteraad van Wassenaar. Hij is Willemijn Weekhout opgevolgd, die is verhuisd naar buiten de gemeente. Fractievoorzitter Laurens van Doeveren vertrekt ook, hij wordt plaatsvervangend consul in Atlanta (VS). Gerbrand is al een aantal jaren actief als commissielid van de gemeenteraad en nu door de fractie van de Wassenaarse VVD als fractievoorzitter benoemd. 

Gerbrand, waarom ben je de lokale politiek in gegaan? 

Sinds eind vorige eeuw wonen we in Wassenaar. Eerst in het dorp en daarna in Wassenaar-Zuid. Lange tijd ben ik actief geweest in landelijke verenigingen. Ik wilde wel eens dichter bij huis een bijdrage leveren aan de maatschappij. De problematiek rondom de N44 was daarin een belangrijke drijfveer om actief te worden in de gemeentepolitiek. 

Waarom de Wassenaarse VVD?

Wassenaar is geen eiland en de grotere uitdagingen waar Wassenaar voor staat, zoals verkeer, vereisen een regionale aanpak. Die kun je het beste bereiken met een partij die niet alleen stevig verankerd is in Wassenaar maar ook in de regio, provincie en landelijk. Sinds mijn studententijd in Amsterdam, waar ik al actief was in de studentenpolitiek, ben ik liberaal. Vooral de vrijheid en (eigen) verantwoordelijkheid spreken mij aan, zonder sociale rechtvaardigheid uit het oog te verliezen.

Ben je tevreden met wat jullie hebben gerealiseerd?

Ik ben blij dat de gemeente in de afgelopen bestuursperiode in rustiger vaarwater is gekomen. Met een Kroonbenoemde burgemeester zijn wij het zelfstandige dorp dat wij zo graag willen zijn en kunnen we het Wassenaarse karakter van ons dorp behouden. Nu is het een kwestie van deze koers aanhouden. We moeten zorgen voor een stabiele en solide gemeentebegroting met voldoende ruimte om te blijven investeren in de maatschappelijke voorzieningen. Met mijn achtergrond in de financiële sector kan ik hier een goede bijdrage aan leveren.

Wat zie je als belangrijkste taken?

Als voorzitter van de fractie zie ik het als mijn eerste taak het team optimaal te laten functioneren en gezamenlijk te werken aan de verdere realisatie van het coalitieakkoord. We hebben nog een klein halfjaar voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 en voor die tijd wil ik nog wel een paar laatste belangrijke punten afronden.  Dit kun je niet alleen en ik zie uit naar het samenwerken met de coalitiepartijen om deze rit succesvol in het belang van Wassenaar af te maken.