Gaat het Wassenaarse spaarvarken er aan?

De gemeente Wassenaar heeft een spaarpot van ruim 50 miljoen euro. Vooral dankzij de verkoop van NUON aandelen. Per hoofd van de bevolking is dat meer dan de meeste gemeenten bezitten. Dat is mooi zou je denken. De VVD maakt zich echter grote zorgen omdat het college met instemming van de coalitie partijen teveel geld uit geeft aan lopende rekeningen. De VVD vindt dat de reserves moeten worden besteed aan duurzame investeringen voor de Wassenaarse gemeenschap.

Wethouder Verschoor bevestigde dat de gemeente in 2014 ruim 2 miljoen euro meer uitgaf dan er binnen kwam. Om de begroting voor 2015 sluitend te krijgen haalde het college 750.000 euro uit de reserves. Daarboven op bleek vorige week uit de voorjaarsnota dat in de uitgaven alleen al in het eerste kwartaal netto nog weer 138.000 euro hoger waren dan begroot. Hier bovenop komen volgens de zgn. Meicirculaire nieuwe bezuinigingen van het Rijk waardoor de gemeente jaarlijks ongeveer een miljoen euro minder inkomsten krijgt. Kortom, als dit zo door gaat wordt de gemeente in 2015 en volgende jaren telkens weer een paar miljoen euro minder rijk. Op die manier raakt het spaarvarken snel leeg zonder dat we als bewoners daar op lange termijn iets voor terug krijgen.

De grote spaarpot verleidt tot veel aandacht voor mooie plannen. Daar is op zichzelf weinig mis mee, wanneer die plannen tot investeringen leiden die wat opbrengen. Zo zou het verschil tussen inkomsten en uitgaven kunnen worden opgelost.

Het college heeft de Raad afgelopen week gevraagd om de komende maanden mee te denken over mogelijke bezuinigingen maar of dat iets gaat opleveren is de vraag. De VVD fractie vraagt sinds 2014 van het college om concreet beleid te maken en de begroting op orde te brengen. De VVD deed daarvoor ook concrete voorstellen, maar de reactie is tot nu toe: “Er moet over nagedacht worden”. Kortom: niets concreets. Zo dreigt er weer een jaar verloren te gaan.

De VVD fractie vindt dat er nu echt gewerkt moet worden aan ander beleid om Wassenaar weer financieel gezond te maken. Zodat er niet meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt en de reserves niet gebruikt worden om lopende rekeningen te betalen maar om duurzaam te investeren in de Wassenaarse gemeenschap. Ook voor de begroting 2016 zal de VVD fractie concrete voorstellen doen en het college vragen daar rekening mee te houden om Wassenaar in de toekomst betaalbaar te houden.