Laat Wassenaar investeren met beleid!

Vorige week betoogde de VVD hoe belangrijk het is dat door bezuinigingen de begroting van de gemeente op orde wordt gebracht. Naast bezuinigingen kunnen investeringen daar ook een bijdrage aan leveren. Maar dat moet dan wel met beleid worden gedaan.

Anouk van Eekelen, fractievoorzitter van de VVD in Wassenaar:  “Wij willen het geld uit de reserve gebruiken voor duurzame investeringen. Investeringen uit de algemene reserve kunnen wat ons betreft prima mits deze ten goede komen aan de gemeenschap en niet aan reguliere uitgaven. Daar vallen wat ons betreft ook zeker de kunstgrasvelden onder en het ecoduct/fietspad onder de A44. Daar hebben we dus ook voor gestemd. We vonden het alleen erg jammer dat deze investeringen niet waren meegenomen in de begroting van 2015. Wij vinden dat je dergelijke grote investeringen goed moet voorbereiden en dan past het niet om het besluit erover buiten de begroting om te nemen. Ik hoop dat dit met de begroting 2016 wel goed wordt aangepakt.”

De VVD vindt dat je voor elke investering eerst een goede afweging moet maken over maatschappelijk rendement en kosten op lange termijn. “We zijn ervan overtuigd dat de coalitiepartijen dat ook willen, alleen gedragen ze zich er tot nu toe niet altijd naar. De VVD zal er vanuit de oppositie op aan blijven dringen dat er investeringen worden gedaan die leiden tot meer bedrijvigheid en meer mensen zodat ook de opbrengsten voor de gemeente stijgen. Meer bedrijvigheid krijg je door ondernemers meer ruimte te gunnen (minder regels) en meer mensen door goede voorzieningen voor gezinnen met kinderen (scholen, sportvelden), door maatregelen waarmee de gemeente de doorstroming van mensen die scheefwonen bevordert en door beleid dat mensen die kleiner willen gaan wonen niet in de weg zit. Het moet dus een combinatie zijn van gerichte investeringen en beleidsmaatregelen. Anders werkt het niet. De VVD zal elk voorstel van de gemeente daaraan toetsen: ligt er een duidelijk verhaal onder waaruit blijkt wat het te verwachten maatschappelijk rendement is en gaat de investering gepaard aan maatregelen waarmee mensen en bedrijven in staat worden gesteld om hun mogelijkheden en creativiteit optimaal te benutten”.

Concrete investeringen waar de VVD een voorstander van is zijn in het verkiezingsprogramma al genoemd. De belangrijkste zijn bedrijventerreinen, onderhoudsvriendelijk groen en sportvoorzieningen. “Over duurzaam groen en de sportvoorzieningen verwachten we van de gemeente een goed plan. Voor de uitbreiding van de bedrijvigheid (minder regels en ruimte om te ondernemen) vindt de VVD dat de gemeente er stevig op moet inzetten om een deel van het defensieterrein bij de Maaldrift te ontwikkelen als bedrijventerrein”.