Wassenaars Erfgoedbeleid of De kleren van de keizer?

Kent u het sprookje De kleren van de keizer? De keizer werd niet aangekleed maar uitgekleed. Toch zeiden al zijn volgelingen dat hij prachtig gekleed was. De keizer geloofde hen en ging naakt de straat op. In de komende Wassenaarse Raadsvergadering staat het erfgoedbeleid op de agenda. Het uitgeklede erfgoedbeleid.  Nog onder de vorige Raad werd een begin gemaakt met een nieuw erfgoedbeleid, maar toen de wethouder het resultaat eind 2014 presenteerde bleek de coalitie het ermee oneens. Alleen de oppositie was voor. Passie voor Wassenaar sprak namens de voltallige oppositie een veto uit en de wethouder moest terug naar de tekentafel. Ruimte voor een uitwisseling van argumenten was er helaas niet.

Nu presenteert het college een nieuw voorstel. Met zoveel haast dat de inspraak achterwege blijft en kritiek van adviesorganen en belangenverenigingen terzijde wordt gelegd. De coalitiepartijen maakten het afgelopen week in de Commissie RenE nog bonter. Zij lieten wederom één van hen aan de rest van de Raad mededelen dat zij het voorstel steunen. Alsof een discussie in de Raad voor hen verspilde moeite was. Dit nieuwe beleid zou Wassenaar volgens de coalitie prima passen. Dat het erfgoedbeleid feitelijk voor een groot deel wordt uitgekleed zou er niet toe doen: ook zonder goede bescherming zou ons dorp er goed uitzien, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. De kleren van de keizer dus. Want niet alleen vervalt – ten opzichte van het vorige plan – een belangrijk deel van de zorg voor het erfgoed, wat er over is biedt een onoverzichtelijk geheel van beschermde monumenten, een beschermd dorpsgezicht en een facetbestemmingsplan.

Het argument van de wethouder dat met het facetbeschermingsplan het erfgoed beter beschermd wordt dan in oude bestemmingsplannen doet niet ter zake. Niet voor niets was de ontwikkeling van nieuw beleid in gang gezet. Te vaak ging eerder kostbaar erfgoed verloren. Wassenaar krijgt daar, als het aan de coalitie ligt, een halfslachtig, uitgekleed erfgoed beleid voor terug. Halfslachtig omdat belangrijke begrippen uit het landelijk erfgoedbeleid zoals “Behoud door Ontwikkeling” in de erfgoednota wel genoemd worden, maar geen handen en voeten krijgen, en uitgekleed omdat ten opzichte van wat mogelijk en wenselijk is, een belangrijk deel van wat Wassenaar zo mooi maakt, niet goed beschermd wordt. De VVD fractie zal de komende Raadsvergadering nogmaals aandacht vragen voor de terechte kritiek van de adviesorganen en zij zal nogmaals bepleiten dat de erfgoednota eerst wordt vrijgegeven voor inspraak.