VVD Wassenaar kritisch over gat in begroting, deelt gat-in-de-begroting-taart uit tijdens begrotingsbehandeling

De Wassenaarse VVD fractie is kritisch over de begroting 2016 die het college van B&W presenteert. In de zogenaamd sluitende begroting staan zeer veel plannen waar nog geen prijskaartje aan hangt. Dit zijn kosten die het college in 2016 gaat maken, maar waar zij nu nog niet van willen of kunnen zeggen wat het kost. Er worden maar liefst 18 kostenposten genoemd die nog niet begroot zijn: variërend van meerjarenplan buitenbeelden (kosten onbekend) tot “waarschijnlijk 1,6 miljoen” voor groenonderhoud en van renovatie binnenkant Paauw (kosten onbekend) tot “circa 2,5 miljoen“ voor de renovatie van de Warenar. De conclusie van de VVD is dat deze begroting dus spoedig in 2016 een gat zal vertonen. 

Als ludieke actie om deze boodschap te ondersteunen heeft de VVD fractie vanmorgen tijdens de begrotingsbehandeling een gat-in-de-begroting-taart uitgedeeld aan de publieke tribune, ambtenaren, college- en raadsleden.

VVD-fractievoorzitter Anouk van Eekelen heeft daarom, tijdens de begrotingsbehandeling woensdag 28 oktober, het college opgeroepen haast te maken met echte bezuinigingen en scherpe keuzes: wat doen we wel en wat doen we niet. De liberalen willen dat voor het opknappen van de Warenar drie opties worden uitgewerkt met de financiële, maatschappelijke consequenties op lange termijn. Alleen bij een goed overzicht van wat iets nu en in de toekomst kost en bijdraagt aan de Wassenaarse gemeenschap kan de raad een realistische keuze maken. We willen immers een dorp met goede voorzieningen, maar dat wel betaalbaar moet blijven. 

De VVD is voorstander van investeringen uit onze algemene reservere die de Wassenaarse gemeenschap ten goede komen, maar hieruit kunnen geen lopende rekeningen en structurele kosten betaald worden. Daarom moeten we kiezen: welke voorzieningen willen wij voor de volgende generaties behouden en wat is voldoende reserve om deze in de toekomst te kunnen behouden en indien nodig vervangen? Maar ook: wat kan er dan niet meer betaald of zonder enige discussie uitgegeven worden? 

Daarom zullen de liberalen het college vragen waarom zij op voorhand al aangeeft dat het onwenselijk is om op subsidies te korten, terwijl het beloofde onderzoek of alle clubs een bijdrage leveren aan de participatie nog niet gedaan is. Terwijl dat het uitgangspunt voor subsidietoekenning zou zijn. 

De VVD wil geen begroting met een toekomstig gat. Maar wel: scherpe keuzes, bezuinigen doordat de gemeente efficiënter gaat werken, minder geld uitgeven aan kunst en cultuur, subsidies beperken en toetsen op bijdrage aan participatie en een realistische begroting. Want een sluitende begroting presenteren en dan gedurende het jaar de raad voorstellen miljoenen euro’s uit de algemene reserve te halen is geen degelijk financieel beleid.