Indruk van de landelijke ledenvergadering

Op 28 november j.l. kwamen 1300 leden naar de Van Nelle fabriek in Rotterdam, niet alleen een Rijksmonument uit 1916, maar ook een Unesco Cultural World Heritage Site. Dat vertelde de kleinzoon van de eerste directeur 's-middags aan geïnteresseerde VVD'ers in een apart zaaltje op een aanstekelijke wijze. Daarna was er een rondleiding met verschillende gidsen door dit interessante gebouw waar tot 1995 tabak, koffie en thee werden bewerkt, verpakt, opgeslagen en over de hele wereld werden verscheept.

Maar de ochtend begon vroeg met de algemene ledenvergadering en wel met de bespreking van het toekomstplan van de VVD-structuur. Dat gevoelige onderwerp gaf opvallend weinig discussie, maar die zal wel eerder hebben plaatsgevonden. De besluitvorming daarover was echter voorbehouden aan de afgescheiden Algemene Vergadering van Afgevaardigden (van de afdelingen) en die vond 's-middags plaats. Daarin werd de door het hoofdbestuur uitgezette lijn bediscussieerd en bekrachtigd naar een toekomstbestendige partij met o.a. thematische netwerken en een andere structuur.

Vervolgens werden het Jaarplan 2016 goedgekeurd evenals de Begroting 2016 en ook het Kaderstellend advies voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Bij het onderwerp Statutair aftreden lid Hoofdbestuur betrof het de heer Robert Reibestein en hij kreeg veel dank en lof toegezwaaid. Daarna was de uitreiking van de V-factor aanmoedigingsprijs aan de afdeling Rotterdam voor hun vooruitstrevende aanpak. Evenals de erkenningsprijs VVD R.E. Waterman Sustainability Award 2015 aan de firma Koppert, internationaal marktleider in biologische gewasbescherming te Berkel en Rodenrijs.

Bij het onderwerp Politieke verantwoording fracties kwamen diverse tweede kamerleden aan het woord evenals Annemarie Jorritsma (EK) en Hans van Baalen (EP). Vervolgens werden de ingediende moties besproken die soms grote bijval kregen. Op de moties werd gereageerd door het betreffende portefeuillelid van de Tweede Kamer. Na Rondvraag en Sluiting was er tijd voor de lunch.

's-Middags hield Bouke Bekking als zeiler en vele malen deelnemer aan de Volvo Ocean Race zijn flitsende presentatie over de teamsport zeilen en hoe de VVD daarvan zou kunnen leren. De vele onliners met toelichting werden vergezeld van fraaie video's van de zeilwedstrijd om de wereld. Het was duidelijk hard werken, maar ook veel plezier met elkaar.

Daarna kon gekozen worden uit drie debatsesies over vluchtelingen, onderwijs en zorg. Na een terugkoppeling van de debatten in de plenaire zaal hield Mark Rutte een inspirerende toespraak met zijn visie hoe het nu verder moet met de VVD op de verschillende politieke onderwerpen. Daar was veel bijval voor in de vorm van applaus.

Deze nuttige dag werd afgesloten met drankjes en hapjes om nog even te netwerken en met elkaar van gedachten te wisselen over de onderwerpen die spelen in de VVD.

Erik Daae