Meedoen en VVD Stemmen

De VVD Wassenaar is dé liberale volkspartij op gemeentelijk niveau. De VVD Wassenaar is een lokale afdeling van de landelijke Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid staan bij ons centraal. Wij willen iedere burger de ruimte geven om zichzelf te ontplooien, het dragen van eigen verantwoordelijkheid en het gezamenlijk opkomen voor de mensen die steun behoeven.

De VVD zit met vier mensen in de gemeenteraad. Ook zijn leden van de VVD Wassenaar actief in andere politieke gremia, zo kent de afdeling momenteel zowel een Eerste Kamerlid als een Tweedekamerlid.

Werkgroepen Groen, Verkeer en Zorg

Daarnaast heeft de VVD Wassenaar drie inhoudelijke werkgroepen op de onderwerpen groen, verkeer en zorg. Deze werkgroepen komen regelmatig bijeen om inhoudelijke adviezen te geven. De werkgroepen zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Heeft u interesse in een van deze werkgroepen? Neem dan contact op met Charlotte van Wezel via charlotte_van_wezel@hotmail.com.

Campagne commissie

De campagne commissie is actief in tijden van verkiezingen maar ook daarbuiten. Voor meer informatie kunt u terecht bij het bestuurslid public relations, Luc Demarteau.