Word lid of steun ons financieel

Met uw donatie kunt u concreet meewerken aan een liberale gemeente Wassenaar en helpt u ons financieel vooruit om ook in toekomst het liberale geluid in onze gemeente te laten klinken.

Elk bedrag is welkom en helpt ons om het liberale gedachtegoed bekender te maken onder een groot publiek. U kunt uw donatie bij uw belastingaangifte als gift opvoeren. Dit kan uw bijdrage extra fiscaal aantrekkelijk maken, voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.belastingdienst.nl. of contact opnemen met de penningmeester Geert Ensing.

U kunt een uw bijdrage storten op rekeningnummer NL57INGB0000101135  ten name van Penningmeester VVD Wassenaar onder vermelding van 'Donatie'.